U bent hier

Welke stemming kies jij?

Op 13 oktober zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kies jij mee hoe jouw stad of gemeente vorm krijgt in de komende zes jaar. Welke stemming kies jij? Kies jij mee voor een stemming waarin mensenrechten en veiligheid centraal staan? Waarin gelijke kansen en vrijheid de maatstaf zijn?

Wat kan het lokaal bestuur voor jou betekenen?

Lokale besturen zijn verantwoordelijk voor het creëren van een gemeente die beantwoordt aan de noden van haar eigen inwoners. Dat betekent dat jouw lokaal bestuur bijvoorbeeld kan kiezen om in haar gebouwen integraal toegankelijk sanitair te installeren. Sanitair dat genderinclusief is. Gemeenten zijn daarentegen echter niet bevoegd voor de lerarenopleiding. Ze zijn dus bijvoorbeeld niet in staat om de lerarenopleiding meer LGBTI+ inclusief te maken.

Casa Rosa wil inclusievere steden en gemeenten

Als belangenbehartiger voor LGBTI+ personen op lokaal niveau, zijn we actief in overleg met politieke partijen om te ijveren voor inclusieve steden en gemeenten. We schreven een memorandum waarin we onze focuspunten belichten. Het volledige memorandum kan je hier terugvinden. We willen dat lokale politici de focuspunten meenemen naar de verkiezingen, opnemen in het beleid en ook uitvoeren.

Kort samengevat ijveren wij voor:

LGBTI+ focus
We willen een lokaal beleid dat consequent aandacht schenkt aan de noden en aanwezigheid van LGBTI+ personen. Het thema moet terug te vinden zijn in het meerjarenplan, zodat de focus verankerd zit. De uitvoering moet gegarandeerd worden door een bevoegde schepen en aangewezen ambtenaren.

Veiligheid
Iedereen moet zich veilig voelen binnen hun stad of gemeente. Helaas ervaren LGBTI+ personen steeds meer discriminatie en geweld. Wij vragen om de veiligheid te garanderen door een beleid van safer(r) spaces te implementeren. Daarnaast is het belangrijk dat LGBTI+ inwoners weten waar ze terechtkunnen met vragen of in geval van discriminatie en geweld. Ook de politie moet een veilige haven zijn voor iedereen. Dat betekent dat het politiekorps en de referentieambtenaar meer voeling met het thema moeten krijgen.

Verenigingsleven
Vereniging is verbinding. Om eenzaamheid en isolatie bij LGBTI+ personen tegen te gaan, is het van cruciaal belang dat gemeenten tijd en budget vrijmaken voor LGBTI+ organisaties en verenigingen, om zo doelgroepspecifieke noden te behelpen. Over alle verenigingen heen is het ook noodzakelijk dat de gemeente een duidelijk beleid voert tegen discriminatie.

Communicatie en beeldvorming
Erkenning start bij positieve beeldvorming en inclusieve communicatie. Hierdoor voelen LGBTI+ inwoners zich welkom en wordt diversiteit omarmd, zonder stigma’s en stereotypes in de hand te werken.

Informeren en sensibiliseren
Er is nog veel onwetendheid over het LGBTI+ thema. Dit zorgt voor handelingsverlegenheid, misvattingen en soms vooroordelen. Het is daarom essentieel om in te zetten op het informeren en sensibiliseren van zowel gemeentelijke ambtenaren als de inwoners van de gemeente.

Integraal toegankelijke infrastructuur
De publieke ruimte en openbare gebouwen zouden toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Om dit te verwezenlijken willen we dat er bij het ontwerpen van nieuwe, of bij het aanpassen van de bestaande gemeentelijke infrastructuur integraal toegankelijke ruimtes worden voorzien (bijvoorbeeld sanitair en kleedkamers van sporthallen).

Een regenboogzebrapad? Nee, een verkiezingsdebat!

Benieuwd hoe de partijen willen inzetten op de noden van LGBTI+ personen in jouw stad of gemeente? Schrijf gauw 10 en 12 september in jouw agenda, want dan organiseert Casa Rosa verkiezingsdebatten!

Hét Gentse LGBTI+ debat is het eerste debat. Ben jij van Gent? Kom op 10 september van 19u30 tot 21u luisteren naar de standpunten en ambities van de Gentse politici. Kom te weten hoe zij van Gent een LGBTI+ inclusieve stad willen maken.

Hoe willen de politieke partijen de steden en gemeenten in Vlaanderen inclusiever maken voor LGBTI+ personen? Het tweede debat focust niet op een specifieke stad of gemeente, maar hierin ontdek je hoe de partijen op lokaal niveau willen werken aan LGBTI+ inclusie. Leg hen ook zelf het vuur aan de schenen door vragen te stellen. Dit debat zal doorgaan op 12 september van 19u30 tot 21u.

Meer informatie volgt!

Op zoek naar meer info?

Hieronder vind je de webpagina’s van de politieke partijen rond gelijke kansen/LGBTI+:

CD&V
Groen
N-VA
Open VLD
PVDA
Vooruit
Vlaams Belang (geen webpagina)

RoSa vzw, Vrouwenraad, çavaria, Kif Kif, GRIP vzw, Netwerk tegen Armoede en Ella vzw sloegen de handen in elkaar en analyseerden de partijprogramma’s. Op https://eenstemvoorgelijkekansen.be/ zetten ze uiteen hoe de thema’s gender, LGBTI+, racisme, handicap en armoede aan bod komen in de verschillende partijprogramma’s. Ze lichten uit welke knelpunten de partijen naar voren schuiven, hoe ze beogen werk te maken van gelijke kansen op deze gebieden en welke hiaten hen eventueel opvallen.

Op zoek naar info over de partijprogramma’s in jongerentaal? Hou de socials van Wel Jong in de gaten!

En ten slotte: heb je vragen voor jouw lokale politici? Aarzel niet om met hen in gesprek te gaan! Zo kunnen ze jou meer vertellen over hun partijprogramma, en kom jij te weten welke stem je wilt uitbrengen.

Disclaimer: Casa Rosa helpt je enkel met het vinden van informatie. We kunnen niet adviseren naar wie jouw stem moet gaan.