U bent hier

Missie, visie & doelstellingen

Onze Missie

Casa Rosa vzw is de koepelorganisatie voor lGBTI+ personen en transgender personen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Ze zorgt voor een thuis door een ontmoetingsplaats, informatie en ondersteuning aan te bieden rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Casa Rosa vzw beheert het Oost-Vlaamse Roze Huis, ondersteunt haar aangesloten verenigingen en heeft oog voor de noden van Oost-Vlaamse holebi’s, transgenders en hun omgeving.

Onze Visie

Casa Rosa vzw is een open huis met een pluralistisch karakter, staat los van elke politieke, filosofische of religieuze ideologie.

Casa Rosa onderschrijft de principes en de regels van de democratische rechtstaat, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Casa Rosa vzw staat open voor iedereen die haar pluralistisch karakter onderschrijft en anderen respectvol en verdraagzaam behandelt. In navolging van haar pluralisme behandelt ze homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders evenwaardig en geeft ze elke subgroep gelijkwaardige aandacht. Haar doelgroep is de bestaansreden van Casa Rosa vzw.

Casa Rosa vzw wekt vertrouwen op door het gebruik van transparantie en openheid, wat deel uitmaakt van haar professionele attitude. 

Onze Doelstellingen

Over het algemeen schuift Casa Rosa vzw drie grote doelstellingen naar voren. Vrijwilligers die actief zijn binnen de organisatie dragen bij aan het bereiken van deze doelen.

  • Casa Rosa vzw streeft ernaar een laagdrempelig, veilig en fysiek aanspreekpunt, expertisecentrum en ontmoetingscentrum te zijn. Casa Rosa vzw is een huis en thuis voor en door LGBTI+-personen. Deze doelstelling bereiken ze op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van het organiseren van Open Salons en het aanbieden van individuele onthaalgesprekken. Hulpvragers kunnen ook steeds via mail en telefonisch terecht bij Casa Rosa vzw.
  • Casa Rosa vzw is een koepelorganisatie voor meer dan twintig aangesloten Oost-Vlaamse verenigingen met op zichzelf staande doelstellingen. Hierbij ondersteunt Casa Rosa vzw de werking van hun aangesloten verenigingen en bieden ze hen infrastructuur en een overlegplatform. Daarnaast zorgt de organisatie voor de bekendmaking van de aangesloten verenigingen bij hun doelgroep.
  • Casa Rosa vzw stelt zich op als een ‘megafoon’ voor LGBTI+-personen en hun omgeving. De organisatie streeft samen met de doelgroep naar gelijke kansen, zowel formeel als informeel, en strijdt tegen discriminatie, stigmatisatie en vooroordelen, om zo het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van LGBTI+-personen te verhogen. Dit doen ze onder andere als partner van gemeentebesturen binnen Oost- en West-Vlaanderen. Ten slotte zet Casa Rosa vzw ook in op het organiseren en ondersteunen van informerende, sensibiliserende en activerende acties om de thema’s waar ze rond werken onder de aandacht te brengen van het grote publiek.