U bent hier

Casa Rosa

Casa Rosa is het Oost-Vlaams Regenbooghuis en is de koepelorganisatie van een 20-tal Oost-Vlaamse verenigingen voor holebi’s en transgender personen

Casa Rosa zorgt voor een huis en een thuis voor holebi’s, transgender personen en hun omgeving door een ontmoetingsplaats, informatie en ondersteuning aan te bieden en activiteiten te organiseren. Casa Rosa richt zich op alle individuen en groepen die interesse hebben in en werken rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit

Geschiedenis

Het belang van een roze huis

Hoewel holebiseksualiteit altijd bestaan heeft, heeft het zich in de Westerse landen nog maar sinds eind jaren zestig met grote moeite kunnen loswrikken uit de taboesfeer.

Het begin van deze positieve evolutie situeert zich in de zomer van 1969, meer bepaald in New York City. Na een inval van de politie in homobar 'Stonewall Inn' braken er rellen uit tussen de politie en de holebi-gemeenschap. Verschillende holebi's werden opgepakt en als vuilnis behandeld. Voor de holebi-gemeenschap was dit de spreekwoordelijke druppel. De daaropvolgende dagen kwamen steeds meer holebi's op straat om te protesteren tegen homohaat en voor meer aanvaarding. De Stonewall mag dan ook gerust beschouwd worden als de bakermat van een meer open en duidelijk zichtbare holebi-gemeenschap. De gay-movement was geboren.

Het toenemende protest van de mondiale holebi-gemeenschap zorgde, weliswaar langzamer dan in New York, ook in West-Europa voor een kentering. Drie decennia later is holebiseksualiteit in grote delen van de Westerse landen en vooral in steden, geen taboe meer. De holebigemeenschap ging zich steeds meer profileren als een open gemeenschap. Ze vormt weliswaar een minderheid,maar dan een minderheid die wil gezien en vooral aanvaard worden. Aanvaarding en gelijkberechtiging werden - en zijn nog steeds - terugkerende eisen tijdens de jaarlijkse Gay Prides.

Holebi's in Gent

Ook in Gent profiteerde de lokale holebi-gemeenschap eind jaren tachtig van deze positieve evolutie. De steeds groter wordende holebi-beweging in het Gentse zag zich in de loop van de jaren negentig genoodzaakt een gezamenlijke ruimte te zoeken, wat niet alleen de diverse activeiten binnen de holebigemeenschap ten goede moest komen, maar tevens de zichtbaarheid. Deze ruimte is er nu met Casa Rosa, naar voorbeeld van de verschillende Roze Huizen, ontstaan eind jaren tachtig in verschillende Europese en Noord-Amerikaanse steden.

De Gentse holebi-verenigingen, gegroepeerd in het samenwerkingsverband G.H.L.B. streefden sinds 1990 naar een Gents 'Roze Huis'. Dat jaar was er een eerste contact met de stedelijke overheid, in casu toenmalig burgemeester Gilbert Temmerman.

De G.H.L.B. (het huidige Casa Rosa vzw) vernam er dat pas na de voltooiing van het Administratief Centrum Gent-Zuid stadspanden zouden vrijkomen. Ondertussen had de G.H.L.B. zich omgevormd tot een v.z.w. om haar werking een solidere basis te geven. Een werking die gericht was op het verwezenlijken - en daarna beheren - van een Gents holebihuis.

Het realiseren van deze doelstelling had belangrijke gevolgen voor de werking rond holebiseksualiteit in het algemeen en voor de werking van de diverse holebi-organisaties in het bijzonder. Maar de impact van een dergelijk centrum is duidelijk nog veel groter. Onrechtstreeks profiteert ook de buurt waarin Casa Rosa zich bevindt: de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en België mee van een dergelijk initiatief. Onrechtstreeks levert het voordelen op voor de diverse overheden, de media, de sociale en dienstverlenende sector, het onderwijs,...

Een 'Roze Huis' heeft immers zeker niet alleen een symbolische betekenis.

Het homo en lesbisch verleden van Gent

Gent is een stad  met een rijk holebi-bewegingsverleden. Zo heeft de Arteveldestad sinds 1969 constant actieve holebi-groepen gekend. Eind 1969 werd immers de 'Gentse Studenten Werkgroep over Homofilie' opgericht, één van de meest actieve groepen uit die periode.

Het was ook in Gent dat de Belgische holebi's voor het eerst als holebi's de straat opkwamen, nl. op 24 maart 1973 in het kader van een nationale abortusbetoging.
'De Rooie Vlinder' had er één van haar kernen en organiseerde er in 1978 de Eerste Internationale Homodag.
'Sappho', de eerste autonome lesbiennegroep van het land, zag er het daglicht. De Lesbiennedagen vinden al jarenlang plaats in Gent.
'Verkeerd Geparkeerd' is de oudste nog bestaande holebi-jongerengroep.
Het secretariaat van de Vlaamse en Brusselse koepelvereniging 'Holebifederatie' is er aanwezig en levert 'ZiZo', 'HolebiFoon' en 'HolebiText'.
Het secretariaat van de landelijke jeugdvereniging 'Wel Jong Niet Hetero' bevindt zich eveneens in Casa Rosa.
Er is een lesbisch koor, een holebi-toneelgroep, een holebi-sportclub, een groep voor ouders van holebi's,...
Bovendien werd in Gent op 8 september 1292, op de Vrijdagmarkt, Jan van Wetteren, terechtgesteld. Het was, voor zover de bronnen het toelaten dit te controleren, de eerste keer in de geschiedenis van de hele West-Europese christenheid dat iemand veroordeeld werd voor 'sodomie'.
Als er in België of Vlaanderen een plaats is, waar een 'Roze Huis' thuishoort, is het dus wel Gent. De beweging hier is bovendien nog nooit zo sterk geweest als vandaag.

Een 'roze huis' in Gent

Na uitvoerige onderhandelingen met het Gentse stadsbestuur werd het voormalige politiecommissariaat op de hoek van de Kammerstraat en de Belfortstraat in erfpacht gegeven voor een periode van 27 jaar aan Casa Rosa vzw.Burgervader Frank Beke knipte op vrijdag 24 maart 2000 het spreekwoordelijke (regenboog) lintje door.

Op de gemeenteraad van 28 juni 2005 werd het erfpacht verlengd tot 29 februari 2036. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat Casa Rosa ingrijpende verbouwingswerken uitvoert.

Bestuur

Casa Rosa is een vzw en wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad Van Bestuur.