U bent hier

Casa Rosa engageert zich voor Belmundo!

Belmundo is het jaarlijks festival dat door de Stad Gent en 11.11.11 wordt georganiseerd rond internationale solidariteit tijdens maart. Dit jaar werd er gekozen voor het thema “Gender in de blender”. Wereldwijde gender(on)gelijkheid zal centraal staan tijdens de evenementen. Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden in Gent rond de thema’s seksuele oriëntatie en genderidentiteit en –expressie.
Het is dus logisch dat Casa Rosa zich heeft opgegeven als medeorganisator voor dit festival en een rol heeft in de sensibilisering en beeldvorming van wereldwijde diversiteit. Er zijn verschillende partnerschappen aangegaan met organisaties uit het brede middenveld. Hierin hebben we onze expertise rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit ingezet.

Samen met genderspectrum vzw organiseert Casa Rosa elke donderdag van maart het “Gender Blender Café”. We nodigen activisten, experten, ondernemers, kunstenaars, ontwerpers,… uit om te spreken over hun ervaring met gender(on)gelijkheid in de wereld. Deze zullen allemaal doorgaan in Casa Rosa zelf. Hier een kort overzicht van de avonden:

5 maart: Schrijf ze vrij!
12 maart: Salongesprek met een Cubaanse LGBTI+ activist
19 maart: Panelgesprek over gender en dekolonisatie
26 maart: Salongesprek over duurzame mode en genderinclusiviteit

Verder zijn we partner bij volgende evenementen:

Élke dinsdag: Ciné Belmundo in Studio Skoop
4 maart: #Dare2Wear
6 maart: Herdenking aan het mensenrechtenmonument
7 maart: Blender Village in het Keizerpark

Tot slot exposeren we samen met Genderspectrum de publieke tentoonstelling “Gender is te nauw”. Raamborden met foto’s tonen de hardheid van de binaire gendernorm. De gendervrije zone in de Kammerstraat symboliseert de ideale samenleving waar gendergelijkheid de norm is. Voorbijgangers worden uitgenodigd om stil te staan bij de impact van gender op de individuele levenskeuzes die mensen maken.